Eldrivna fordon är framtiden i Sydostasien

I Sydostasien finns några av världens mest tätbefolkade städer. Globaliseringen och den ekonomiska utvecklingen gör att allt fler människor får det allt bättre i dessa områden. För att kunna jobba, tjäna pengar och försörja sina familjer så är människorna här beroende av bra transporter för att kunna ta sig till och från sina arbetsplatser.

När folk får det bättre så är det klart att de investerar i de saker som är mest centrala i livet såsom boenden och fordon för att nämna några exempel. Länge var det så att den asiatiska medelklassen satsade på att skaffa en alldeles egen bil när man kommit upp sig och fått det materiellt sätt bättre än tidigare. Så klart var det västerländska eller kanske främst amerikanska idealet om att alla ska ha en egen bil det som dominerade mångas idéer om vad det betyder att lyckas.

Bangkok

Nya problem

Idén om en egen bil är dock något som fler och fler i Sydostasien nu lämnar bakom sig, detta av flera anledningar. En stor anledning till varför det inte längre är så attraktivt att skaffa sig en fin ny bil är att infrastrukturen helt enkelt inte hunnit utvecklas i samma takt som den ekonomiska utvecklingen i övrigt. Människor får det allt bättre ekonomiskt. De kan investera i sina bostäder och konsumera en mängd olika produkter och prylar. När folk får mer pengar så rör de sig även mer ute i samhället, antingen för att tjäna mer pengar eller för att spendera dem helt enkelt. Problemet blir då att vägarna inte räcker till för den belastning de utsätts för. I många städer i Sydostasien ser man ett myller av mopeder välla fram. Trots att det är packat med trafik på vägarna så kommer man alltid fram med sin moped. Att ge sig ut med en bil i denna sorts trafik visar sig däremot lönlöst i många av dessa städer idag. Vad är det för poäng med att ha en fin bil om man ändå gång på gång blir stående i köer i den överbelastade stadstrafiken?

Nya lösningar

Så om bilen inte är effektiv, vad väljer då den växande medelklassen att spendera sina pengar på för typ av fordon? Svaret blir självklart eldrivet. Anledningarna till att man väljer eldrivna fordon är många. Eldrivna fordon ger mindre problem. Dessa fordon har enklare konstruktion på sina motorer och de behöver inte underhållas så som bensindrivna motorer kräver. Eldrivna fordon är även tystare och sprutar inte ut avgaser. Dels är det alltså helt enkelt en fråga om komfort för föraren. Man ska inte heller underskatta statusens betydelse.

Att ha ett nytt och fräscht fordon visar att man tjänar pengar och att man ligger i framkant. Eldrivna fordon har på detta sätt blivit en statusmarkör. Den eldrivna mopeden kostar en hel del mer än den bensindrivna och anses därför exklusivare. Dessutom har det precis som i väst blivit trendigt att vara medveten och bry sig om miljön och sin omgivning. Genom att köpa en elscooter eller elmoped visar man därför att man är informerad och att man själv bidrar till att göra världen lite bättre. En vinst för individen och en vinst för miljön helt enkelt!